รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เมษายน – กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เมษายน – กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย