รายงานผลการไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนปิดคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 1

อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานผลการไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนปิดคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 1 ระหว่าง นายชลอ แย้มสอาด กับ นายสนอง สอาดเอี่ยม ซึ่งผู้ถูกกลบแนวคลองใส้ไก่ บริเวณนาหนองปลาดุก ถึงเขาสมอคอน ปัจจุบันผู้ถูกร้องทำการเปิดคลองโดยใช้รถแบ็คโฮขุดลอกให้มีสภาพเดิม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562