“งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แสดงเจตนารมย์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต