กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run For Gvie : วิ่งเพื่อให้ 2020

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run For Gvie : วิ่งเพื่อให้ 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายได้นำไปสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนพร้อมใจแต่งไทย “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมใจแต่งไทยใน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 31 ปี 2561 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานสมเด็จพระนารายณ์โดยทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีพร้อมใจแต่งชุดไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561