กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขาสมอคอน ต่อด้วยโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ณ เขาอ้ายจ๋อ กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และสวดมนต์เย็น

วันที่ 24 มิ.ย 62 เวลา 16.30 น อบต.เขาสมอคอน นำโดยนายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอนพร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และสวดมนต์เย็น ณ วัดไลย์