ผลิตภัณฑ์จักสานจากหวาย

สร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย มาเป็นเครื่องใช้ต่างๆ ทั้ง ตะกร้าหวายรูปทรงหลากหลาย เช่น ทรงเหลี่ยม ทรงรี ทรงกลม มีให้เลือกหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นลายไทย ลายพิกุล ลายดอกไม้ ลายดอกบัว เป็นต้น (เพิ่มเติม…)