แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน และนายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ ประธานสภา อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งได้ที่ 3 ช่องทาง

“งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แสดงเจตนารมย์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต