องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนพร้อมใจแต่งไทย “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมใจแต่งไทยใน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 31 ปี 2561 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานสมเด็จพระนารายณ์โดยทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีพร้อมใจแต่งชุดไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561