สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย