โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

อบต.เขาสมอคอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.ลพบุรี เป็นเงิน 22,500 บาท โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย คัดเลือกบ้านนางมาลี กลัดงาม อายุ 66 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และอาศัยอยู่กับหลาน เป็นผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารกองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อนุเคราะห์กำลังพลช่วยสร้าง และผู้นำชุมชนอนุเคราะห์อาหารให้กับกำลังพลในการช่วยซ่อมแซม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ บุญน้า และ น.ส.สิริกร บุญคูณ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม ของ นายณรงค์ มาอยู่ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยการสร้างห้องพัก
และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ รายนางพเยาว์ กรีบุญมี เพื่อตรวจสอบความเดือดร้อนเบื้องต้น (เพิ่มเติม…)