พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ร.10