การสาธิตการแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำตะโก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำตะโก ได้จัดให้ทีมแพทย์จาก รพ.สต.เขาสมอคอน เข้าสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำตะโก และตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนในศูนย์