การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหารกลางวัน

สนองนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลให้ความสำคัญในการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหารกลางวัน มารับประทานร่วมกันตามหลักการ 3ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่