พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562โดยนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี กว่า 250 คน ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี