กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนและนักเรียนโรงเรียนพระศรีอาริย์ จัดกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา และนอกจากนี้เพื่อขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของชุมชนอีกด้วย