โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และสวดมนต์เย็น

วันที่ 24 มิ.ย 62 เวลา 16.30 น อบต.เขาสมอคอน นำโดยนายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอนพร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และสวดมนต์เย็น ณ วัดไลย์