กิจกรรมกำจัดผักตบชวา สะพานบางมะยม ตำบลบางลี่

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทีมงานตำบลเขาสมอคอน #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา สะพานบางมะยม ตำบลบางลี่