โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

อบต.เขาสมอคอน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.ลพบุรี เป็นเงิน 22,500 บาท โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย คัดเลือกบ้านนางมาลี กลัดงาม อายุ 66 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน และอาศัยอยู่กับหลาน เป็นผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารกองพันทหารสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อนุเคราะห์กำลังพลช่วยสร้าง และผู้นำชุมชนอนุเคราะห์อาหารให้กับกำลังพลในการช่วยซ่อมแซม