กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำผู้นำและสมาชิกชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร