องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำบุคลากรร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำบางขาม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อสายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ และเป็นการช่วยขยายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในแม่น้ำบางขามเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน

กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนและนักเรียนโรงเรียนพระศรีอาริย์ จัดกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันวิสาขบูชา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา และนอกจากนี้เพื่อขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของชุมชนอีกด้วย