มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สมทบการบริจาคจากสจ.ชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กำนันธนัทรัช นามนาค ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์ บัวหอม