ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.อาคารบริการสาธารณสุข ด้านหน้าสำนักงาน อบต.เขาสมอคอน