โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต strong เสริมภูมิคุ้มกัน ตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 10 มิ.ย. 62 อบต.เขาสมอคอน ร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต strong เสริมภูมิคุ้มกัน ตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ขอบคุณสำนักงาน ปปช.จ.ลพบุรี ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้#strong พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ทำ 2 ขั้นตอนนี้