โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนร่วมกันบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยทางหน่วยงานจะดำเนินการรวบรวมเพื่อจัดส่งโทรศัพท์ให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป