แพทย์ให้ความรู้ เรื่องไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระศรีอาริย์ ให้แพทย์เข้าให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนพระศรีอาริย์ เพื่อป้องกันการโดนยุงกัด และการป้องกันการติดต่อของโรคไข้เลือดออก ที่ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนพระศรีอาริย์