กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run For Gvie : วิ่งเพื่อให้ 2020

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run For Gvie : วิ่งเพื่อให้ 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ วัดเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายได้นำไปสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33