ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง ซ้ายประตูน้ำ – ถนนลาดยาง บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ