ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะรบบโซล่าเซลล์ ถนนสายเขาหมอนอิง หมู่ที่ 3 ต.เขาสมอคอน (จำนวน 10 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน เริ่มต้นจากถนนลาดยางสาย สห.2010 หมู่ที่ 9 – ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลท่าโขลง หมู่ที่ 12-ถนนลาดยางสาย สห.5047 หมู่ที่ 9 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 153 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 บ่อ เริ่มจากบ้านนายสมนึก หอยสังข์ – บ้านนายสมควร ธรรมกร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นทางหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. เริ่มต้นจากถนนลาดยาง-บ้านนางสมคิด กลัดงาม บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกคงันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุขสำหรับพ่นกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…