รายงานผลการไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนปิดคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 1

อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานผลการไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนปิดคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 1 ระหว่าง นายชลอ แย้มสอาด กับ นายสนอง สอาดเอี่ยม ซึ่งผู้ถูกกลบแนวคลองใส้ไก่ บริเวณนาหนองปลาดุก ถึงเขาสมอคอน ปัจจุบันผู้ถูกร้องทำ …
อ่านต่อ

การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหารกลางวัน

สนองนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลให้ความสำคัญในการลดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหารกลางวัน มารับประทานร่วมกันตามหลักการ 3ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ …
อ่านต่อ