ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมหน่วยงาน

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อRead More

ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ธนาคารขยะ Recyclabe waste bank ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมอคอน โดRead More

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน