น้อมส่งพระอธิการฉลวย กลฺยาโณ

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2567 นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กอ่านต่อ…

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำโดย นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์อ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567 ให้กับ สมาชิกองค์การบริหาอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงกอ่านต่อ…

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนอ่านต่อ…