ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพัดลดแบบ 2 แถว 20 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า สำหรับการรับ-ส่ง ผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ