ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเจ้าท้าว บริเวณถนนซอยกลางหลังหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ