ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเรียลคลองชลประทาน (ซ้าย) – หลังไทยมาพรรณ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี – ต.ม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ