ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเพาะกล้า – คันคลองชลประทาน บ้านบางพาน หมู่ที่ 9 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ