สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ