สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ