ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขาสมอคอน – บ้านหว้า (ลบ.ถ.30-005) เริ่มจาก กม.ที่ 2 – กม.ที่ 2.5 หมู่ที่ 2 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขาสมอคอน – บ้านหว้า (ลบ.ถ.30-005) เริ่ม กม.ที่ 2.00 – กม.ที่ 2.50 หมู่ที่ 2 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองชลประทาน 7 ฝั่งตะวันตก – บริเวณบ้านนายวีระ แดงสกุล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองชลประทาน ซ้าย ขวา หมู่ที่ 13 – หนองเจ็ตมูล บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…