ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง อ่านต่อ…