การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุมพร้อมได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อ่านต่อ…

ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนักและสร้างวัฒนธรรม ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุมพร้อมได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในกาอ่านต่อ…