ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)