น้อมส่งพระอธิการฉลวย กลฺยาโณ

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2567 นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชนตำบลเขาสมอคอน และประชาชนตำบลใกล้เคียง น้อมส่งพระอธิการฉลวย กลฺยาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสมอคอน และอดีตรองเจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน