วัดบันไดสามแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดบันไดสามแสน ตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านพราน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 มิถุนายน 2496 วัดบันไดสามแสน สร้างขึ้น เป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2300 เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะและพัฒนาประมาณ พ.ศ.2300 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินภูเขา สมอคอน ปัจจุบัน มีพระครูสุธรรมรัตนรักษ์ ถิรญาโณ เป็นเจ้าอาวาส