รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ…

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุมพร้อมได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อ่านต่อ…

ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนักและสร้างวัฒนธรรม ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประชุมพร้อมได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในกาอ่านต่อ…

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy)”

อ่านต่อ…

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจอ่านต่อ…

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อ่านต่อ…