รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน  2566)
อ่านต่อ…

แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติอ่านต่อ…

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ 2566 “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประอ่านต่อ…