วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ 2567

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร  สิริวิบูลยราชกุมาร  อำเภอบ้านหมี่  ดำเนินอ่านต่อ…

น้อมส่งพระอธิการฉลวย กลฺยาโณ

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2567 นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กอ่านต่อ…

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำโดย นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์อ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาสมอคอน รุ่นที่ 2 /2567 ให้กับ สมาชิกองค์การบริหาอ่านต่อ…

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาสมอคอน ท่าวุ้ง จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีอ่านต่อ…

อบต.เขาสมอคอน จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” อ่านต่อ…

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วยนางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ได้เข้าร่วม”โครงการหน่วยบอ่านต่อ…

ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ธนาคารขยะ Recyclabe waste bank ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย นางสาวเกศินีวรรณ ขันนาค รออ่านต่อ…

ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับ โยธอ่านต่อ…

โครงการรณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

อบต.เขาสมอคอน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน อสม. และ ประชาชน ออกรณรงค์ให้ความรู้และติดตามการจัดทำถังขยะเปียก Re x-ray อ่านต่อ…