การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารักราชการอ่านต่อ…

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัอ่านต่อ…

รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกาอ่านต่อ…