ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน วันนี้เสริมทักษะภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เพิ่มเติม คำทักอ่านต่อ…

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน วันนี้เสริมทักษะภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และสีให้เด็กๆ แอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

แนะนำอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แนะนำอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกากับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลเขาอ่านต่อ…

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา PEACE CORPS THAILAND หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา PEACE CORPS THAILAND กับ หน่วยสันอ่านต่อ…