ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองขวาประตูน้ำ หมู่ที่ 9 – ถนนลาดยาง บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ