ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองชลประทาน 7 ฝั่งตะวันตก – บริเวณบ้านนายวีระ แดงสกุล บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ