ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลองหนองยาว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ