ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม – บ้านนายเสวก โพธิ์เอี่ยม บ้านบางพาน หมู่ที่ 9 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ